Zann Consortium
Zann_Consortium.jpg

Tyber Zanns finansimperium opererer i beste fall i de etiske gråsoner, men kan som regel anses som et skruppelløst krimkartell. Zann står som lederen for en koalisjon mindre kriminelle organisasjoner og gjenger uten tilknytning til huttene eller Black Sun. Hvor mye kontroll Zann har over disse individuelle gjengene er uklart, men ingenting tyder på at det er splittelse i rekkene. Konsortiumet har noen kvasi-lovlige fronter, som Zann Securities, et leiesoldat/sikkerhetsselskap. Det er imidlertid klart at disse selskapene får sine ressurser fra sin kriminelle moderorganisasjon.

Zann-konsortiet handler mye i slaver og Spice, og driver omfattende smugling. Det har skaffet seg tilgang til avanserte våpensystemer ved å kontrollere MandalMotors på Mandalore. Konsortiet beskytter Ryloth åpenlyst, det er uvvist hva de får som mottytelse.

Rebellene vurderer konsortiet som en semi-kraftig trussel. Nok slagkraft til å ta over hele systemer, for svak til å utfordre Rebellalliansen i åpen krig. Smågrupper tilknyttet Zann har angrepet Allianseceller flere ganger, tilsynelatende for å stjele våpen og materiell. Dette koster Alliensen millioner av kreditter, men ingenting tyder på at de ikke gjør det samme mot Imperiet. Konsortiet er i bitter strid med både Black Sun og Huttene, og har uten tvil størst direkte våpenmakt til tross for å være et så nytt krimkartell.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License