Urli Ghoss

Specialist Urli Ghoss

ghoss.jpg

Var på ferie på en annen planet da Alderaan ble sprengt av Tarkin. Force-sensitive Urli følte ødeleggelsene og bestemte seg I etterakant for å bekjempe makten som sto bak. Sluttet seg til opprørerne og ble takket være hans evner medlem av en av Alliansens elitestyrker. Ble overført til GLC da Keyan rekrutterte, det var uansett klart at Urli var for sårbar for de livsfarlige oppdragene The in-outs påtok seg,til tross for hans umulige hell og sjette sans. Urli er en dyktig medic, og en habil geværmann.Vil at de andre soldatene skal kalle ham "Specialist Ghost", for det låter kulere.

Urli Ghoss

Alderaanian Human Scout 3/ Soldier 2
Age: Hair: Eyes:
Height: Weight: Clothing/Appearance:
Destiny X, Force X
Init: +5; Senses: Perception +7
Languages: Basic,
Defense: Ref 20 (flat-footed 18), Fort 21, Will 19
HP: 58, Threshold: 21
Speed: 6 squares
Melee: Knife +6 (1d4+4)
Ranged: Blaster Pistol +8 (3d6+3)
Ranged: Blaster Rifle +7 (3d8+3)
Ranged: Grenade +7 (4d6+3)
Base Attack +5, Grp: +X
Attack Options:
Special Options:
Force Powers: (+7) Battle Strike, Energy Resistance, Farseeing, Rebuke
Str 13 +1
Dex 14 +2
Con 13 +1
Int 10
Wis 16 +3
Cha 8 -1
Talents: See through the force, Force perception, Evasion
Feats:Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons, Rifles), Armor Group Proficiency (Light), Shake it off, Force sensitivity, Bad Feeling, Force Training, Rapport, Skill focus Trat injury, rapid shot
Skills: Endurance +9, Mechanics +8, Stealth +10, Treat Injury +16, Use the force +7
Possessions: modified Blaster Pistol, andre ting

Tilbake til Lag 8

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License