Torut "Surge"/"Frenzy" Rinmarl
Sersjant og Medic
moncal

Torut er det medlemmet av lag 9 som har kjempet mot imperiet lengst.Som unglaks burde han studert ved universitetet og blitt noe lurt, istedet sluttet han seg til opprøret ledet av Ackbar, og gikk I dekning når det ble slått. Da Rels Therelen begynte å rekruttere soldater på Mon Calamari var Torut en av de første som meldte seg. Da Torut hørte om hvordan Keyan Pressin og hans menn reddet Overingeniør og stormester Morn, søkte Torut seg til Keyans tjeneste, og var lenge en del av hans personlige livvakt under Zahn. Han ble tilbudt stillingen som san-mann I lag tre fire under Lt. Rekara, men valgte heller å tjenestegjøre under en Quarren, for det var sånn en måtte tenke når krigen var over og planeten måtte gjennoppbygges. Han angrer noe på at han ikke tok plassen I lag tre. Torut er en dedikert, om ukomplisert soldat, og en dyktig medic.

Etter sin innsats i redningsaksjonen av Kaptein Madine, der han stormet frem og plaffet ned stormtroppere mens han ropte slagord, har SpecOpds døpt ham "Frenzy" i en blanding av respekt og hoderystning. Denne oppførselen kommer av et genetisk trekk som en svært sjelden gang dukker opp i den calamariske populasjonen, og Torut syns det er ganske pinlig.

Dacan Mon Calamari Soldier 4, Noble 3

Age: 26 Hair: No Eyes: Salmony
Height: Weight: Clothing/Appearance: Dandy in private

Destiny X, Force 7
Init: +7; Senses: Perception +4
Languages: Basic, Calamari, Quarrenese
Defense: Ref 16 (flat-footed 13), Fort 14, Will 15
HP: 60, Threshold: 12
Speed: 6 squares
Melee: Knife +4 (1d4+1)
Ranged: Blaster carbine +6 (3d8+1)
Base Attack +4, Grp: +X
**Attack Options:

Str 10
Dex 14 +2
Con 13 +1
Int 14 +2
Wis 14 +2
Cha 10

Talents: Tough as Nails, Indomitable, Inspire confidence, Born Leader
Feats: Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons, Rifles), Armor Group Proficiency (Light, Medium), Skill Training Stealth, Skill training Initiative, Point blank shot, precise shot, Surgical expertise, Linguist, Skill focus: treat injury, rapid shot
Skills: Treat Injury +8, Use Computer +7, Mechanics +7, Pilot +8, Stealth +8, Initiative +9, Knowledge: Tactics +7
Possessions: Uniform,Blaster Carbine, Utility Belt, 1 frag grenade, I ekstra medpack, (MedKit På rom), Combat jumpsuit (på rom), enkelt surgery kit, Personlig Kodesylinder

((Laksegalskap: et moro konsept som Jørn prøver å puffe ut av settinga :P

Som Dark Rage, untatt:

  • test mot character level, ikke Use the Force
  • treffbonusen (ikke skade) hjelper også på ranged
  • varer hele encounteret
  • Etter encounteret: går ned en persistent condition, varer i 168 timer, som følge av skam. Kan kun fjernes med at en autoritetslaks i det daciske samfunn stryker vedkommende på hodet gjentatte ganger og sier "det går bra…. det går bra…. Alle blir litt gærne i blant."
))
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License