The Claw

Krimkartellet som kontrollerer the Wheel. Driver med sånt som krimsyndikater flest driver med - spice, slaver, våpen, beskyttelse og smugling. Hovedmannen er Phenaril, en eksentrisk og hensynsløs faurghul. The Claw er lite, men har stålkontroll på the Wheel, og det trives de større krimorganisasjonene med. Mesteparten av medlemmene er raser som anses som vakre og elegante. Færre gamorreans og niktoer, og flere twi'leker, mennesker og nagai, med andre ord.
Kartellet er kjent for å være harde mot de som prøver å svike dem, være ekstremt velinformert og benytte practical jokes.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License