Thawyr

Kile Thawyr er en gammel, skrukkete zabrak med stål i blikket. Han kjempet sammen med Separatistene under Klonekrigene, og ble der sett på som en brilliant taktiker. Etter at den Nye Ordenen trådte i kraft lå han lavt en stund for å unngå å bli arrestert for mostanden sin, og “pensjonerte” seg frem til Imperiet virkelig begynte å irritere ham. Han tok da kontakt med et par andre gamle ringrever, og disse ble etter hvert innlemmet i Rebellalliansen. Thawyr gikk etter hvert over til GLC som offiser.

Thawyr blir sett på som en gammel suring, men han er i overraskende godt humør til det – han er ikke bøddi med sine underordnede, men blir godt likt. Gliser djevelsk ganske ofte, særlig når han har en god idé eller han holder på å vinne over noen.

Thawyr er rett under to meter høy og har god fysikk til å være over femti år gammel. Han har permanente stridstatoveringer i ansiktet, i fargene grønt og svart, og et par mørkegrønne øyne som kan stirre ihjel en rancor på flatmark. Det ene av de største hornene i panna hans ser ut til å ha blitt sagd av en gang; et annet horn ser ut til å ha blitt brukket på et tidspunkt, og kantene er nå filt så det ikke skal sette seg fast i klær og sånn.

Thawyrs ansvarsområde i GLC er å planlegge korpsets ulike operasjoner, noe til nå har vist seg å være ekstremt dyktig i. Han har stålkontroll på ulike taktikker med anvendelse mot en teknologisk og tallmessig overlegen fiende. Det ryktes at han skal ha vært litt av en barsking i sin tid, og han ynder å dukke opp uanmeldt på nærkamptreningene på basen, knekke noen armer og gå igjen.

Kile Thawyr

Medium Male Zabrak Soldier 6/Noble 3/Elite Trooper 2

Destiny n/a, Force 11
Init: +7; Senses: Perception +12 (reroll)

Languages: Basic, Zabrak, Ithorian, Rodian, Huttese, Bocce, Durese

Defense: Ref 27 (flat-footed 24), Fort 26, Will 26
HP: 95, DR: 1, Threshold: 26

Speed: 6 squares

Melee: Unarmed +11 (1d8+7)
Ranged: Blaster Pistol +12 (3d6+5)
Ranged: Blaster Rifle +12 (3d8+5)
Base Attack +10, Grp: +11

Attack Options: Point Blank Shot, Melee Defense
Special Options: Demand Surrender, Delay Damage

Str 12 +1
Dex 14 +2
Con 10 +0
Int 14 +2
Wis 14 +2
Cha 16 +3

Talents: Tough as Nails, Indomitable, Melee Smash, Presence, Demand Surrender, Controlled Burst, Delay Damage

Feats: Weapon Group Proficiency (Blaster Pistols, Simple Weapons, Rifles) Martial Arts I, Martial Arts II, Martial Defense, Point Blank Shot, Precise Shot, Skill Focus (Knowledge: Tactics), Linguist, Skill Focus (Persuasion)

Skills: Acrobatics +7, Athletics +6, Deception +8, Endurance +5, Gather Information +8, Initiative +7, Knowledges +7, Knowledge Tactics +17, Mechanics +7, Percepton +12, Persuasion +18, Pilot +12, Ride +7, Stealth +7, Survival +7, Treat Injury +12, Use Computer +12

Possessions: Earpiece comlink, blaster rifle, blaster pistol, 2 grenades, bandolier, datapad, med kit

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License