Teina Natava
teina

Drapsrodian som tok livet av Leeva Joon på Taris. Ble skadet av Mosh Barris i hode og arm. Brukte pistol. Arbeidet både som Bounty Hunter og snikmorder. Få skrupler om hvilke oppdrag som ble akseptert. Drept av Keyan på Ryloth, partert av Joon.

This article about a deranged killer is a stub. You can help the Galaxy by expanding it.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License