Taris

Region: Outer Rim
Sektor: Ojoster
System: Taris
Atmosfære: type I
Topografi: Globalt osean, all landjord er aktiv eller ruinert ekumenopolt
Befolkning: 70 mill. 55% Mennesker, 20% Herglicer, 10 % Duroser, 15% andre
Eksporterer: Tare, resirkulert duracrete
Importerer: Det meste
Politisk Tilhørighet: Formelt sett underlagt imperiet, reelt sett nøytral
Hovestad: N/A
Hersker: Kommandant Heinek, Eks-Imperiell krigsherre

Planet som var helt fullstendig bomba for lenge siden, men som nå er gjenoppbygd og relativt trivelig. Planeten er dominert av en gigantisk by, som dekker 37% av overflaten. Resten er hav. I motsetning til på Dac er havet i stor grad dødt. I likhet med Coruscant har byen flere nivåer. Det finnes fortsatt områder med ruiner etter bombinga for 4000 år siden , og flere swoopgjenger har tilholdsted i disse ruinene. Det sies at swoop-sykkelen ble funnet opp på denne planeten, noe som (sammen med det generelt lave nivået av lovhåndhevelse) kan forklare det uforholdsmessig høye antallet swoopere på planeten.
Etter Endor ble størstedelen av det imperielle forsvaret trukket tilbake til the Core, noe som ga swoopgjengene mye større spillerom. Kommandanten for the Imperial Armys reservistgarnison (om lag 40,000 udisiplinerte og underutstyrte mann) er dem med mest kontroll over planeten. Formelt sett er den underlagt Imperiet, men reelt sett pleier Cmdr. Heinek mye tettere relasjoner med Republikken. Tilbud om å slutte seg til Republikken har han imidlertid avslått gjentatte ganger, til sterke reaksjoner fra planetens ikke-menneskelige befolkning.

Mosh Barris og Leeva Talann bodde her med Joons barn, helt til de ble myrdet i to omganger.

Dr. Joon, Winter Beltane og Noonan Bendon dro hit for å snakke med Mosh Barris i 1 ABY, og ble forsøkt arrestert av Aemon Daragon i etterkant. De ble berget ut av Leo Zahn og Kayl Mantis, samt Kaptein Fenrer på og mannskapet på Qui-Gon.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License