Starship Maneuvers

I tillegg til å få manøvre av å ta Starship Tactics får man ett av følgende feats. Featet legger visse begrensninger på hvilke manøvre man kan ta.

Trained skill Pilot: 1 Attack pattern, General eller Force Maneuver
Vehicular Combat: 1 Maneuver, valgfri kategori
Skill Focus Pilot: 1 Maneuver valgfri kategori
Weapon Proficiency [Heavy Weapons]: 1 Gunner eller Force Maneuver
Spacehound: 1 Maneuver valgfri kategori

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License