Spillerkarakterer

Credits

The original Triology:

  • Keyan Pressin, Jørn
  • Tia Fullua Luk, (qeem vet?), Veronica
  • Ayala Amersu, Tonje

Senere faste karakterer:

  • Rebo Joon, Maja
  • Leo Zahn (Død), Bård

Midlertidige Karakterer:

Gjestekarakterer:

Delvis NPC'er/Backupkarakterer:

( parties )

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License