Sonno Dax

Antarian Ranger

burtgummer.jpg

Temasang: Full Metal Jacket Micky Mouse http://www.youtube.com/watch?v=PmILOL55xP0

Sonno er vokst opp i de fruktbare områdene på Sulon, en av månene til Sullust. I motsettning til de fleste på månen, jobbet han ikke Sulon Incorporated. Familien hans jobbet som bønder og mekanikere på siden av firmaet. Sonnos far, Drelek, var veldig opptatt av at man må ha ressurser til å klare seg selv til en hver tid Man vet aldri når det kan komme noen, enten fra et firma, fra Sullust, eller en annen planet for å lage trøbbel. Dette lærte Drelek da han som Antarian Ranger måtte bytte identitet og skjule sin tilknyttning til rangerne etter ordre 66. Så Sonno har alltid vært vant til å ha kjelleren, og minst et par ulike gjemmesteder fulle av vann, mat og våpen.

Da krigen begynte, tok Sonno opp den blå kjeledressen og organiserte sammen med flere av de andre rangerne motstand.

Under krigen var Sonno i en periode tilknyttet Morgan Katarns motstandsgruppe som både speider, sabotør og soldat. Da imperiet gjentok planeten etter the battle of Endor, var Sunno ikke en av dem som kunne komme seg av planeten. Sammen med en håndfull andre, gikk de bokstavlig talt under bakken, og drev geriljamotstand som ranger frem til krigen sluttet. Da den var over var Sonno en av de mest sentrale rangerne på Sulon, og har i etterkant snakket varmt for at rangerne skal gjenoppbygges til å bli en stor organisasjon. Men han er ikke noen kontorrotte, så hans bidrag til rangerne mer mest som å være aktiv ranger, forbilde og posterboy mer enn organisatorisk geni.

Begge Sonnos foreldre er døde, og han har ingen søsken, men har andre slektninger som frem til nylig bodde på Sulon, men ble reddet ut i forkant av et imperielt angrep.

Sonno sitter sjelden stille når splintene fyr, og de lagene han har ledet har raskt lært at hans doktrine i kamp er mobilitet, mobilitet, mobilitet. Han oppfører seg noen ganger som om han er usårlig

På privaten er han en ganske avslappet fyr, men har noen ocd-trekk. Inkludert trangen til å alltid ha utstyr til å klare seg minst en uke på egen hånd til en hver tid, og å pusse og skru litt for mye på utstyret sitt for å være sikker på at det virker. Han liker sigarer og vil så lenge han har litt fritid prøve å arrangere en kamp med Limmie/bolo-ball.

Sonno Dax Scout 4/Scoundrel 1/Soldier 3/Vanguard 5

Age: 37 Hair: No/Brown Eyes: Brown
Height: Weight: Clothing/Appearance: Blue tracksuit

Init:+15 ; Senses: Perception +13
Languages: Basic
Defense: Ref 28, Fort 32, Will 25
HP: 131, Damage threshold: 22
Speed: 6 squares
Melee: Entrenchment tools +15 (1d6+7)
Ranged: Hvy Blaster Rifle 17/17 18 (3d12+6/+7)
Base Attack +, Grp: +5
Attack Options:

Str 13 +1
Dex 18 +4
Con 16 +3
Int 12 +1
Wis 14 +2
Cha 9 -1

Talents: Improved Stealth, Hidden movement, Armored Defense, Devastating Attack, Surprise Attack, Impenetrable Cover, Maximize Cover
Feats: Armour prof. light, Point Blank Shot, Running Shot, Weapon Finesse, Precise Shot, Weapon Focus, Rapid Shot, Rebel Military Training, Tech Specialist, Skill foc. mechanic, Bad Feeling, Rifle Master
Skills:
Possessions: Uniform, Hvy Blaster Pistol (ikke standard-issue), Utility Belt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License