Seyugi-ordenen

For 300 år siden var Seyugimunker en av de vanligste dødsårsakene blant fremstående politikere, forretningsfolk og militære i galaksen. Ordenen består av kraftsensitive individer, hvis dødelige tjenester blir utleid til inntekt for klosteret. Hovedklosteret lå i Celona på Recopia, med mindre kapitler spredd over hele galaksen. Jediordenen begynte til slutt en koordinert og systematisk kampanje mot Seyugiene. Jediene knakk organisasjonens rygg, og ved slaget om Naboo i 22 BBY var ordenen kun et svunnet minne.

Det kan imidlertid se ut som om en større enklave overlevde i skjul på Recopia, for Seyugidersvisjer har nok en gang åpent eliminert mål i galaksen, og nå ser det ut som om de på et eller annet vis samarbeider med planetens hersker: Dronning Kira II. Kjente Seuygioperasjoner er attentatet på Recopias visesenator Rels Therelen, og attentatforsøket på Keyan Pressin, begge i 3 ABY.

Ordenens fullverdige medlemmer blir kalt dervisjer ettersom de har en kampstil der utøveren spinner rundt egen akse for å bygge momentum. Dervisjenes farligste våpen er deres egen kropp, noe som også gjør dem til farlige snikmordere da de kan komme nær på målet uten å bli fanget opp av våpenscanninger.
For høyprofilsdrap bruker munkene ordenens drakt: en rød, fotsid frakk og en oval, opakt hvit maske.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License