Løytnant Seggor

Lagfører

seggor

Bounty hunter, svindlet av en kjip imperiekaptein som var blodrasist og ble grundig plaga pga. arten sin mens han var i fangenskap - frigjort av rebellene, kunne stukket, men det rørte ved noe i hans slemme lille quarren-hjerte. Seggor forteller seg selv at han har Traven som nestlagfører sånn at han kan cashe inn bountyen om ting går dårlig, men klarer ikke å innse at de faktisk har noe som ligner et vennskap. Løytnanten er en godt likt lagfører, fordi han ikke ønsker å utsette seg selv for unødig fare og derfor, by extension, ikke ønsker å sette laget sitt I fare. Dette betyr ikke at han ikke får jobben gjort, men han er ikke redd for å bruke sleipe triks for å få seg selv og mennene sine gjennom situasjoner.

Dacan Quarren Scoundrel 7, Soldier 1, Gunslinger 1

Age: 30 Hair: No Eyes: Beady
Height: Weight: Clothing/Appearance: Scruffy uniform, residue of slime

Force 8
Init:+14 Senses: Perception +8
Languages: Basic,, Quarrenese, Huttese
Defense: Ref (flat-footed ), Fort , Will
HP: , Threshold:
Speed: 6 squares
Melee: Knife +5 (1d4+2)
Ranged: Hvy Blaster Pistol +12 (3d8+7)
Base Attack +7, Grp: +8
Attack Options: Sneak Attack +4d6
Special Options: Running attack
Starship Maneuvers:

Str 13 +1
Dex 18 +4
Con 12 +1
Int 13 +1
Wis 12 +1
Cha 10 0

Talents: Sneak attack x 4, Weapon spec. Pistols, trigger work
Feats: Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons) Point Blank Shot, Weapon focus: Pistols, Skill focus: persuasion, Running attack, Skill training: deception, skill focus: stealth, rapid shot, quick draw, precise shot
Skills: Deception + 10, Gather information +10, Persuasion +15, Knowledge tactics +11, perception +11 ,stealth +19
Possessions: Uniform, Hvy Blaster Pistol (ikke standard-issue), Utility Belt, 1 frag grenade, Electrobinoculars, Personlig Kodesylinder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License