Scythe

TIE-fighterving kommandert av Oberst Aemon Daragon.

Består av 8 TIE interceptors, 24 TIEs, fordelt i 8 skvadroner. Har nylig blitt utvidet til å inkludere et ukjent antall kryssere og trolig TIE bombers.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License