Sarkan
sarkan

Arnaud Sarkan (f. ca 45 BBY) var en recopiansk adelsmann fra Scapio. Han arbeidet for CompForce, ISB, Inquisitorius eller ett annet imperiellt byrå det fins lite intel om. Lite er kjent om mannen, men som ung var han en dyktig utøver av en av Recopias to kampkunster. I ettertid ser det ut som om hans talent for kårdefekting skyldes hans sith-trening med lyssabel. Hus Sarkan var lenge det regjerende huset i Scapio, frem til Keyan Pressins legendariske bestefar utmanøvrerte dem i en politisk manøver som det siden har blitt skrevet flere bøker om. Hus Pressin og Hus Sarkan er naturlig nok ikke gode venner. Alikevel er ikke mye kjent om huset: De regjerte med en hardt med informanter og hemmelig politi, men var sjelden synlige i det offentlige liv.

Sarkan var tidlig ute i CompForce og dens forgjengere, og var hovedhjernen i angrepet som ga Imperiet kontroll over Ryloth og nesten utslettet klan Secura. Han var force-sensitiv og sterk i kraften, men det er uklart om dette var kjent for Keiseren og Lord Vader. Sarkan hadde Zahns leiesoldatkompani H-12 i sin tjeneste, og hadde åpenbart en høy status i det imperielle system. Han samlet Dark Jediene Keim og Kadrian, trente opp minst to H-12-medlemmer og tvang Tia over til den mørke siden.

Sarkan har samarbeidet med forskeren Galak Fyaar i noe som kalles "Prosjekt Abyss". Detaljene rundt dette er uklare, men det er åpenbart at det involverer noen sendere som påvirker sinnet til levende vesener og driver dem gale. Gjennom prosjektet har han også klart å trene et uvanlig stort antall force-users.

Sarkan fikk ansvaret for fangenskapet av Tia da hun ble arrestert på Tatooine. Han fikk henne til å fortelle en del hemmeligheter som blant annet resulterte i Ralen Finns henrettelse og Kiuv-familiens arrestasjon. Han sørget for at Tia ble venn med hans egen protesjè Kadrian, før han lurte Tia til å tro at han drepte henne. Han klarte i løpet av kort tid å få Tia til å bli en darksider, og kalte henne Fallas. Noonan har sett Tia henrette sin egen fosterfar, dette skyldes utvilsomt Sarkans manipulasjon.

Da lag 1 angrep Sarkans hemmelige base på Cydon overfalt han dem ved kraftopptaket i basen. Han trodde han hadde overtaket, men han ble slått til jorden av Tia og Aayala. Han ble senere skutt og drept i fangenskap av Joon. Det to vitnene, to wookieer som Joon og Ayaala reddet fra Prosjekt Abyss, hevder det var selvforsvar.

Sarkan var en utspekulert jævel som pønsker på mye farsk, og mye indikerer at han forsøkte å bygge sin egen hær for å kuppe Imperiet fra Keiseren. Om dette byttet av dikator ville vært til det bedre, er ikke godt å si.

Nå er han død. Drept av Joon i, uhm, selvforsvar, var det ja. Jepp.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License