Salbaaka

Menig Salbaaka

Salbaka.JPG

Salbaaka har kjempet mot imperiet I hele sitt voksne liv. Først som ung kriger da landsbyen ble angrepet fordi de hadde skjult mester Yoda, deretter I geriljakrig mot arbeidsleirene på Kashyyk, og til slutt da han ble rekruttert til rebellene av Chewbacca. Er edel og godhjertet, og selv om han skjuler det godt, vet han at han kommer til å ha problemer med å skade vennene sine om han får ordre om det.

Salbaaka

Male Wookie Scout 5/Soldier 1
Age: 65 Hair: Brown Eyes: Golden
Height: 2,10 Weight: 140kg Clothing/Appearance: Wookish
Destiny X, Force X
Init: +4; Senses: Perception +8
Languages: Basic, Shyriwook
Defense: Ref 19 (flat-footed 18, Fort 20, Will 16
HP: 63, Threshold: 20
Speed: 8 squares
Melee: Ryyk blade +9 (2d10+8)
Ranged: Grenade +5 (4d6+3)
Ranged: Bowcaster +7 (3d10+4)
Base Attack +3, Grp: +6
Attack Options:
Special Options:
Str 16 +3
Dex 13 +1
Con 14 +2
Int 10
Wis 10
Cha 12 +1
Talents: Long Stride, Extreme Effort, Surefooted, Weapon Specialization: Advanced Melee
Feats:Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons, Rifles, Advanced Melee),Shake it Off, Point Blank Shot, Careful Shot, SF: Survival, Armors: Light, Weapon Focus: Advanced Melee
Skills: climb +10, deception +3, endurance +9, gather info +3, initiative +3, jump +5, knowledges +2, perception +7, persuasion +3, pilot +3, ride +3, stealth +8, survival +12
Possessions: Ryyk Blade, Bowcaster, Bandoleer w/grenades+ammo

Tilbake til Lag 8

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License