Ryloth
bondara.jpg

Region: Outer Rim
Sektor: Gaulus
System: Ryloth
Hjemverden: Twi'lek
Styresett: Benevolent (?) Diktatur - Council of Headclans
Statsleder: Rådsoverhode Firith "Frelseren" Secura og rådsmedlem Ayaala Secura
Tilhørighet: Alliance of Free Planets

Hjemplaneten til Twi'lek-rasen. En steinete og jævlig ørkenplanet med en permanent dagside og en permanent nattside. Nesten all bebyggelse ligger under bakken, i det tynne beltet mellom nattsiden og dagsiden (kalt "the twilight zone"), på grunn av et ellers ulevelig overflateklima. Under klonekrigene var hovedstaden Lessu, en by bygdr ved foten av et fjell på planetens overflate. Byen ble erobret av separatistene, men frigjort av en republikkstyrke ledet av General Mace Windu. Ødeleggelsene kampene førte til resulterte i at hovedstaden ble flyttet under jorden, til Kala'Uun.

Ryloth har lange tradisjoner med slaveri, og selger sine egne til utenforstående. Det har alltid vært et godt marked for jenter, som ble (og fortsatt blir) solgt som "dansere" til rikinger. Ellers eksporterer de ryll, et narkotisk stoff som forekommer i bakken på planeten. Ryll brukes i fremstillingen av glitteryll, som kan brukes for å undertrykke hukommelse.

Joon, Pressin, Madine (da Fullua Luk) og Secura besøkte planeten for å finne ledetråder etter Firith Secura. De kom seg gjennom kraftige kulturkræsj, våpensalg til mindreårige, og en fiendtlig swoopgjeng før de fant spor som ledet til Sulon.

I år 3 ABY tok Firith Secura over planeten under dekknavnet "Deathwind" Bondara (se bilde), men avslørte sin identitet i overtakelsesseremonien. Overtakelsen ble gjort i form av geriljakrigføring med skrekkelige taktikker som bl.a. selvmordsbombing.

Nå har planeten sluttet helt å eksportere slaver, men rylleksporten har økt tilsvarende. Planeten er lukket for de fleste tilreisende, og de mektige selskapene som holdt på å få kontrollen over planeten etter at Imperiet trakk seg ut har i stor grad blitt fjernet. Som resultat nekter disse selskapene og handle med planeten, som lider under en delvis de facto blokade. Zann-konsortiet står for forsvaret av planeten med en større flåte Crusader-class fregatter.

Hjemplaneten til Aayla Secura og hennes niese og nevø Ayaala Secura og Firith Secura, samt Jabbas lackey Bib Fortuna.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License