Rokeenda
rokeenda.jpg

En noe flashy rodian eventyrer som prøvde å fange Pol Virten på oppdrag av Tyber Zann. Forsøkte å samarbeide med Droch. Senere intel kan fortelle at han heter Rokeenda og mener at han er en prins av Rodia.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License