Rodia

Region: Outer Rim
Sektor: Savareen
System: Tyrius
Hjemverden: Rodian
Styresett: Tyrannisk Diktatur
Statsleder: Grand Protector Navik the Red
Tilhørighet: Alliance of Free Planets

Rodia er en jungel-og-sumpplanet med mange farlige dyr, der ingen er farligere enn rodianerne. Før og under klonekrigene var det en del kriger mellom klanene, og Navik den Røde seiret, forsøkte seg på litt etnisk renskning for å bli kvitt sine motstandere.
Under den galaktiske borgerkrigen holdt Rodia seg nøytral for å unngå represalier fra imperiet, men Navik sørger for å bistå rebellene med nok våpen og rodians at han hadde en fot i hver leir. Etter at keiseren døde lot han alle mennesker på planeten massakrere, og proklamerte Rodia fritt, og en alliert av Republikken. Planeten har imidlertid ikke søkt medlemskap i den nye statsdannelsen, men Navik eksporterer en god del rodianske soldater for å sementere sitt vennskap med de han anser for å være Imperiets arvtagere.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License