Rimwarren

Nylig kolonisert planet i the outer rim. Rimwarren er eneste bebyggelse. Livnærte seg primært av gruvedrift fram til 5 ABY da bosetningen ble utslettet av ukjente angripere. Drapsforsøk på admiral Raydmund Thant ble avverget av SpecForce-korporal Velara Kiir m. venner (Keyan og Tia).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License