Revok Tesar
Revok.png

Navn: Revok Tear
Alder: 30-50-ish?
Rase: Barabel
Hjemverden: Alater-ka, Barab I, Outer Rim
Stilling: Fredsmegler og voldsøgle Høykonge over Barab I og voldsøgle


En stor og grim barabel. Han har konstant nervøse rykninger, ilskne blikk og utestemme, noe som pleier å være dårlige trekk ved voldsøgler som er to meter høye og halvannen meter brede. Alder er ukjent, men han har ikke noe grønt i fargen på skjellene sine, så tenåring er han ikke. Selv om han er vel disponert for å utøve vold, prøver han å omskolere seg til å bli fredsmegler, og hans store forbilde er ithorian-jedien Noga-ta, som tilfeldigvis minner om en annen jedi.

Barab I har Revok en familie bestående av kone og fem barn. Kona heter Reswa.

Keyan mener Revok skal jobbe for GLC på mer permanent basis etter at han så ham rive en tanks i to med bare nevene, men det spørs om han ikke må se langt etter det etter hva som hendte på Barab I.

Opprinnelig ble han hyrt inn av rebellalliansen for å forhandle fri Luke Skywalker, som var tatt til fange av en gruppe barabelske dusørjegere/leiesoldater. Innen Revok nådde fram, hadde imidlertid Luke slått seg fri selv, så han ble i stedet omplassert til et oppdrag for GLC. Dro til Barab I sammen med Joon, Tia og Koth Ab'lon for å lete etter sverdet til Fel-Muqtar, noe han ikke var veldig begeistret for. Han kom til enighet med laget om hva som skulle gjøres med sverdet etter å ha fått råd av spøkelset til Noonan (som han trodde var Noga-ta), men det hele endte på verst tenkelige måte da han fikk vite at Tia var Fallas. Enden på visa ble at Koth skjøt ham flere ganger i hodet og tok sverdet, hvorpå GLC flyktet mens Revok ble etterlatt i en ruin som holdt på å rase sammen. Han kunne dødd der, men ble reddet av Reswa og noen andre av hans kumpaner fra Alater-ka.

Det som hendte i ruinene av Barab-Pa'kala utløste en revolusjon på Barab I, og Imperiet ble resolutt kastet ut. Skjebnen ville det slik at Revok, siden han hadde yppersteprestens gamle krone, endte opp som frontfigur for de revolusjonære, og har blitt kronet Tesar-ka, høykonge over Barab I. På grunn av visse personlige opplevelser er ikke det nye regimet udelt positivt innstilt til den nye galaktiske republikken, men etter med en hårsbredd å ha unngått det totale blodbad på Togoria vil han iallfall ikke angripe Keyan, Joon eller Corria med en gang han ser dem.

Sitater

Etter en lang venteperiode på GLCs base kommer det til slutt en person inn i rommet:
Revok: JEG skulle JOBbe for GLC! ER det DEG?!
Joon: …ikke alene…

Ombord på skipet til Barab I:
Revok: REvok kan lage MAT! For REVok er SNILL! SNNNNIIIILLLLL!

Stats

Disse statsene er fra like før revolusjonen på Barab I.

Heroic Levels: Scout 4, soldier 6, noble 1

Abilities:
STR 18 (+4)
DEX 14 (+2)
CON 20 (+5)
INT 12 (+1)
WIS 8 (-1)
CHA 6 (-2)

Defenses:
FORT: 28 (+5 vs. radiation)
REF: 29
WILL: 22

Base Attack Bonus: +9
Hit Points: 140
Damage Threshold: 28
Force Points: 10
Dark Side Points: 2
Initiative: 12
Perception: 9

Skills:
Acrobatics: 7
Athletics: 9
Deception: 3
Endurance: 12
Gather Information: 3
Initiative: 12
Knowledge: 6
Perception: 9
Persuasion: 8
Pilot: 12
Ride: 7
Stealth: 7
Survival: 9
Treat Injury: 4
Use Computer: 6

Feats:
Rapid Strike
Martial Arts I + II + III
Powerful Charge
Shake It Off
Skill Training (Persuasion)
Weapon Proficiency (advanced mêlée weapons)
Weapon Proficiency (simple weapons)
Power Attack
Wicked Strike

Talents:
Evasion
Surefooted
Stunning Strike
Mêlée Smash
Indomitable
Devastating Attack
Presence

Languages:
Barabel, Basic, Ithorese

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License