Reswa
Reswa.jpg

Kona til Revok Tesar. Hun virker litt skummel. Iallfall har hun greid å skremme vekk Tia, Joon og Koth Ab'lon fra middagsbordet ved å si illevarslende ting. Var den som med nød og neppe greide å avverge en diplomatisk incident (en voldelig sådan) ved å lese tankene til ithorianerungen Hiwaw.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License