Republikanere

Republikkens Væpnede Styrker

Jan Dodonna: Rebellgeneral. Møtte crewet på Duro Delta 12, og senere på Yavin. Fanget og henrettet etter Slaget om Yavin.

Yahn Solis: Ivrig, ærlig og trivelig ung corellianer. Fungerte en periode som Keyans livvakt. Ønsket å være som Keyan. Henrettet på Corellia fordi han hang med Keyan.

Løytnant Darap Verdan: Rebell. Lagleder for de legendariske "In-Outs", en dyktig infanteritropp. Har en blitt tilbudt forfremmelse flere ganger, men nektet, for å bli hos mennene. Banket opp Keyan på Duros en gang, da han synes Keyan ble litt slitsom. Var noget skeptisk og lite imøtekommende overfor Lag 1-folkene i sin tid.

SpecForce

Crix Madine: pappan til Tia, den ekte. Grunnla Storm Commandos, hoppet av, grunnla SpecForce.

Racin "Race" Salaros: Gung ho SpecForce-soldat og smørkjekkas. Datet Tia.

Corporal «Izzy» Kamnaros: en tech-soldat som var med på Anobis og stormingen av Daragons plattform.

Judder Page: En av lederene for rebellenes SpecForce. Rekrutterte crewet som sleeperagenter på Yavin.

Private Soren: Soldat som var med på Anobis. Er paralysert etter angrepet på Daragons romplatform over Orleon, som følge av utilstrekkelig legehjelp. Kan kanskje aldri gå igjen.

Han-Ka-Mal: Cerean spesialsoldat. Deltok på Orleon-oppdraget som en del av sabotasjegruppen planetside.

Len Sanonel: Spesialsoldat. Deltok på Orleon-oppdraget og stormet romplatformen.

Marco Barintel: Nautolansk spesialsoldat. Deltok på Orleon-oppdraget. Irriterte på seg Keyan, og ble satt i sabotasjegruppen.

Senatet

Mon Mothma: Tidl. Chandrilas senator, nå Republikkens kansler. Var med å grunnlegge Alliansen. Liker fred, rettferdighet og frihet.

Borsk fey'La: Bothansk politiker, som flere ganger har uttalt mistillit til GDF. Var med å grunnlegge Alliansen. Vil få fred med Imperiet. Representerer Bothawui, og senatorene fra Bothan Space.

Dulen "Lars" Mandrav: Rekrutterte Keyan, Tia og Aayala (og Joon?) til rebellalliansen. Er en litt sur gammel mann, men tydeligvis ganske flink. Sier ofte hva han mener, og han mener sjelden godt om folk. Keyan nærer et lite, men intenst hat til denne. Har senere blitt senator for Chandrila.

Kerrithrarr: Wookiee politiker. Var med å grunnlegge Alliansen. Representerer Kashyyyk, og har argumentert heftig for at planeten både skal bli frigjort, og beskyttet mot imperielle hevnaksjoner (som er grunnen til at den nok en gang er okkupert).
,
Shahan fai'Reeesh: Togoriansk klansleder og embetskatt med et pragmatisk forhold til ære, både i togoriansk og galaktisk målestokk. Slu, men er taktfull til togorianer å være. Representerer Togoria, og er helt og holdent i Keyans lomme.

Statsledere

Fel-Istar (ar'Kadeer): Togoriansk overhøvding, og planetens reelle leder. Ærerik general og god venn av Margraven. Har nå utropt seg selv til Fel-Istar etter å ha fått Togorias klinge av Keyan.

Sivile

Margrave Asad Bloodthroat: Togorias formelle leder. En gammel kriger som hvisker mye, og nyter stor ære. Ansvarlig for å ha bragt Togoria inn i imperiets fold. Er nå rådgiver og feltherre for Fel-Istar.

Mester Morn: En Mon Calamari som Joon redder livet til i en trefning der Keyan blir kidnappet. Morn gir siden skipet Ever Vigilant i gave til Joon og Iron Integrity til Keyan for redningsdåden. Er sjefen for Dac Shipwrights League, og er følgelig en av Republikkens mektigste. Muligens imperie-overløper. Har krank svømmeblære.

GDF

les mer

Orinn Tathis: Siste gjenlevende medlem av det Alderaniske Eldreråd. Reiste til Ryloth forå bistå opprørslederne i å kvitte seg med imperiet, men innså for sent at han hadde gått i tjeneste til en imperiekollaboratør. Orinn tjente Warat lojalt, om ikke veldig engasjert, og trodde ikke på Warats livvakt da denne mente at Keyan hadde drept Rådslederen. Orinn forlot Ryloth med lag 1 og var sentral i å få kalt tilbake Another Chance og eskorteskipene under Battle of the Graveyard. Ble forsøkt myrdet av ukjent drapsperson under slaget, men ble reddet av Tia Madine. Har senere bistått Republikken og GDF med diverse sivile oppgaver. God venn av Keyan.

Rels Therelen: Eldre rebelforhandler som samarbeider med Keyan på Mon Calamari. Ble tatt til fange av Daragon ved Abregado-Rae, men reddet av lag 1. Myrdet av Seyugidervisjer fra Recopia..

Tyrn Jinto: Devaroniansk romulke. Satt i kasjotten på "Rapier" før Finns redningsaksjon. Rekruttert av Keyan, og bidro til at de klarte å flykte fra piraten Cutter. Var Finns livvakt (og Keyans øye på Finn). Ble forsøkt arrestert og henrettet, gikk i dekning, ble deretter arrestert av myndighetene på Bakura og buret inne. Nylig frigjort av GLCI-1 og gjenopptatt i Keyans tjeneste

Lille-Rebo: En liten Calamarisk måke som hadde brukket vingen. Noonan prøvde å hjelpe den, men den døde desverre etter et par uker. Det var veldig trist.

Småen: En Dewback med et lynformet hvitt arr over ene øyet. Tias kjæledegge. Uvisst hvor den oppholder seg til daglig.

Nix: En dverg-nashtek som er maskot og fanger mynocker på Iron Integrity.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License