Recopia

Region: Core
System: Recopi
Atmosfære: type I
Topografi: Sulfurisk Osean, mindre terrestielle arkipelærdannelser
Befolkning: 600 mill. 90% Mennesker, 4% Duros, 3% Bothans
Eksporterer: Eksotiske Dyr
Importerer: Det meste annet

Forfattet O. Tathis, samfunnsviter
Tredje revisjon

En forholdsvis lite befolket planet i the Core. Planeten er dekket av svovelsjøer, men mennesker bor på "øygrupper" av platåer som rager høyt over det giftige havet. Det er lite naturressurser, men befolkningen livnærer seg først og fremst av sekundær- og tertiærnæringer, og samfunnet er preget av en stor og mektig overklasse.

Bosetningene på de forskjellige platåene var i utgangspunktet autonome stater, men gjennom mange hundre år med feider, kriger, tvister og politikk er det fire dominerende statsdannelser på planeten. Disse statsdannelsene blir som regel ledet av en Hertug, og det har som regel vært konstant kamp mellom disse for å få overtaket på planeten. Planeten har nylig kommet seg etter en relativt blodig borgerkrig; det er i skrivende stund usikkert om den vil blusse opp igjen, men resultatet ser ut til å ha blitt at Kongen av Scapio, Keyan I av hus Pressin, vil regjere som Hortator for planeten.

Den nylig avsluttede konflikten bunner i styret til den forrige planetære lederen, Dronningen av Scapio, Kira II av hus Pressin, den nåværende kongens søster. Hun tok makten med hjelp av ARR, men etter at planeten var vunnet allierte hun seg med Imperiet og innførte et terrorvelde. Mange spekulerer i hvorfor hun gjorde dette, men hus Pressins offisielle historie er at hun ble korrumpert av en religiøs sekt kalt Seyugidervisjene. Dette var også et sårt punkt i den nylig avsluttede konflikten; lojalistene beskyldte de revolusjonære for å fortsatt være under Seyugi-innflytelse, noe disse benektet. Noen av de revolusjonære hevdet endog at Seyugidervisjene kun var et påfunn fra kongens side for å gi legitimitet til et voldelig statskupp.

Som nevnt over har krigføring og politiske komplott vært en viktig del av den recopianske kultur, samt en navlebeskuende planetær nasjonalisme. Det har utviklet seg en pompøs militærtradisjon med større fokus på parader enn faktisk krigføring. Hvert adelshus har en husphalanx, en stående vervet styrke, og en kjerne bestående av profesjonelle soldater, som regel ledet av en fremstående aristokrat. Denne kjernen nyter som regel stort ry, og kan spore sin historie mange hundre år tilbake. De er også lojale, høyt lønnet og godt trente, og kjemper for husets ære. Eksempler er Pressins Stållegion, Sarkans Sortegarde, Spathas' Bronziumlanser, og Sciraes Purpurgarde. Det anses som en stor ære for en vanlig borger å få plass i en palassgarde, og det er en sterk kultur for idretter som skjerper utøverens ferdigheter i kamp. Kårdefekting er spesielt populært i Taranta, sjokkboksing i Scapio, picadordueller i Celona og daggert-og-cestuskamper i Toscayn.

Kongedømmet Scapio er intergalaktisk sett hovedstaden på planeten. Den største og viktigste romhavnen ligger her, og det er Scapio som sender en delegat til det galaktiske senat. Hovedøya er nesten fullstendig dekket av bebyggelse, og de tynnere befolkede, ytterliggende øyene livnærer seg primært av nerfhold og jordbruk. Tradisjonelt var Hus Sarkan det herskende, men Othon Pressin klarte å vinne tronen for sin sønn Karon III, gjennom et dristig politisk spill. Karon III var imidlertid ikke en like dyktig hersker, og Hus Pressins posisjon ble svekket under Imperieperioden, både økonomisk, og ved at Hus Sarkan samarbeidet tett med Imperiet. Dronnning Kira satt lenge i husarrest, og hadde det ikke vært for inngripen av hennes bror Keyan og elsker Ralen Finn hadde hun blitt tvangsgiftet med den imperielle guvernør Rafal Sarkan. Kira sluttet seg til Alliance to Restore the Republic, og tok planeten tilbake i 2 ABY. Hun klarte å underlegge seg hele planeten, men fjernet seg også fra Republikken og allierte seg med Imperiet. Fire år senere ledet Keyan en GDF-støttet invervensjon som endte med at Kira frivillig ga fra seg makten til sin bror.

Republikken Taranta er formelt sett styrt av Hertug Attius av Hus Hassar. Reelt sett er staten en merkantopol dominert av det mektige FinnCorp, nær støttespiller av Dronning Kira, gjennom hennes tilknytning til den forrige styrelederen: Ralen Finn. FinnCorp driver med shipping, lett industri, terraforming og asteroidegruvedrift, m.m. Datterselskapet Canus var et sikkerhetsfirma som nå har blitt kraftig utvidet og tatt over som Tarantas forsvar og politistyrke.

Storhertugdømmet Toscayn, ledet av Dux Vittor av Hus Scirae er det mest folkerike av statsdannelsene, og knivet i hundreår med Scapio om å dominere den innbringende handelen over østhavet. Toscayn mistet muligheten til å beseire Hus Sarkan da deres store patriark Garadian døde, noe som utløste generasjoner med innbyrdes strid om tronen. Den sittende storhertugen kom til makten etter at Kira tok planeten, og etter at seks tidligere hertuger motsatte seg hennes overherredømme, men ble funnet myrdet, forulykket eller bare forsvunnet.

Føderasjonen Celona er ledet av den unge Dux Poeni I av Hus Murmillo. Poeni tok over da hans far falt ut av en balkong i sitt palass, kort tid etter at Celonas palassgarde Asurkrigerne beleiret Scapio. Dux Poeni førte så sin husphalanx i et bakholdsangrep mot hus Sarkans Sortegarde, som ble grundig slått. Hus Murmillo har samarbeidet tett med Hus Pressin for å få kontroll over de mindre statsdannelsene.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License