Quelben "Frosken" Nuruk

Medic og Geværmann

Quelben er en av Tia Madines fosterbrødre. Han var offworld da resten av familien ble grepet, og da han innså hva som hadde skjedd, sluttet han seg til Duros Defense Force for å bidra hvis imperiet forsøkte overgrep mot resten av familien. En tid senere dukket Tia opp på den romstasjonen Quelben var postert på. Quelben anklaget henne for å være en forræder eller spion for imperiet, men hun ble frikjent av tribunalet. Deretter søkte Quelben seg til GLC for å komme nærmere sin menneskesøster, samt kanskje finne ut hva som har skjedd med resten.

"Frosken"

Coruscanti Duros Soldier 6
Age: 21 Eyes: Sexy froskeøyne
Height: 1,80 m Weight: 75 kg Clothing/Appearance: Grønn

Force 8
Init: +11; Senses: Perception +5
Languages: Basic, Durese
Defense: Ref 20 (flat-footed 17), Fort 19, Will 18
HP: 72 Threshold: 19
Speed: 6 squares
Melee:
Ranged: Blaster rifle +10 (3d8+5)
Ranged: Underslung Grenade Launcher +9 (4d6+3)
Base Attack +6, Grp: +X
Attack Options: Point Blank Shot,
Special Options: Expert Pilot

Str 12 +1
Dex 17 +3
Con 12 +1
Int 12 +1
Wis 14 +2
Cha 10

Talents: Weapon Specialization (rifles), Dirty Fighting, Ruthless
Feats: Armor Proficiency (Light, Medium), Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons, Rifles), Point Blank Shot, Precise shot, Weapon Focus (Rifles), Skill Training (Knowledge Tactics), Extra Second Wind
Skills: Endurance +9, Initiative +11, Pilot +11, Treat injury +10
Possessions: Uniform,Blaster Rifle/w grenade launcher, Utility Belt, 2 frag grenades, 4 medkits

Tilbake til Lag 5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License