Justisprokurator
Den imperielle Prokurator for Justis

Prokuratoren er det imperielle strafferettslige systems øverste sjef. Hvem som innehar posisjonen er hemmeligholdt, da jobben ofte fører til at man må ta upopulære avgjørelser, som foreksempel å utrydde eller slavebinde en pasifistisk kultur.
Denne posisjonen er naturligvis en av de mektigste i Imperiet, med mer formell makt enn for eksempel en Grand Moff.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License