Primitiv teknologi

Barabelsk harpungranat

På Barab I er det mange dyr som har ekstremt tykk pansring, og barabelene har adoptert noe moderne teknologi for å hjelpe på det. De er fortsatt skeptiske til blastere og andre skytevåpen, men sprengstoff kan de like.

Harpungranaten består av et stort spyd med et litt rart, klumpete hode. Prinsippet er noe av det samme som en hvalharpun: Når spissen treffer tilstrekkelig motstand, knekker en splint som aktiviserer en granat inne i hodet. Man har da rundt et sekund før granaten går av.

Man kan enten kaste harpunen eller stikke den inn i dyret med håndmakt. Den gjør 1d8 piercieng-skade, og så sant man får mer enn dyrets DR, blir den stående fast. I så tilfelle går granaten, som har stats som en frag-granat, forbi DR og skader bare dyret.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License