Point Nadir

En shadowport basert på en uthulet asteroide. Asteroiden freser gjennom galaksen, og er nå nærmest system Atravis. Et yndet sted for smuglere og andre som ikke liker myndighetene, uansett om det gjelder myndigheter som går med blå eller hvite jakker. Ettersom asteroiden flytter seg mellom systemer er det beinvanskelig å finne den uten korrekte, ferske koordinater. Og de finner du ihvertfall ikke i BoSS-databasene!

Asteroiden er kontrollert av Anjilac-huttene, men minst ett annet krimkartell holder hus her. Ellers scorer stedet veldig høyt på Scum and Villainy-tabellen. Lov og orden må du ta med hjemmefra.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License