Phenaril

Kattedyr som likte å få Tia til å klø ham bak øret. Har skarpe klør. Mrwr.

I tillegg til dette er Phenaril lederen for krimsyndikatet The Claw, som driver med diverse kriminelle aktiviteter i den siviliserte galaksen. The Claw er på mange måter mer raffinert enn de større, syndikatene som Black Sun og Hutt-kartellene, og Phenaril har bygd opp et rykte som en person som vet alt som er verdt å vite. Mange sterkere konkurrenter har blitt tvunget i kne av presise nålestikk basert på informasjon Phenaril "umulig" kunne vite om.

Phenaril er deleier i atonement. Og hvis han ikke får pengene sine blir han veldig misfornøyd, og det kan hende han tar det ut på de andre eiernes venner.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License