Orleon

Orleon er en planet i Mid Rim. Den er dekket av et tykt skylag, og det striregner alltid. På overflaten er det hav, skoger, gjørmesletter og en del ruinerte byer. i 19 BBY ble planeten infisert med genmanipulerte steinmidd, av republikanske spioner. Dette gjorde nesten kål på hele planeten, og 800 millioner måtte flykte. Nå er middene fjernet, mange har flyttet tilbake, og Imperiet benytter planeten og dens tilhørende romstasjon som base for Fleet Commander Daragons kampgruppe Scythe. Imperiet holder til i den eneste bebodde byen, Porte Leon, en forfalt ruinby som er under gjenoppbygging.

Den Orleanske faunaen ser ut til å neste utelukkende bestå av diverse varianter av snegler, mark, slanger og flyveøgler. Det eneste uslimete dyret som har blitt observert av våre (anti)helter, er et seksbeinet dyr som Daragons menn brukte som vaktbeist. Det er forøvrig godt mulig at dette er importert.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License