Order Of Tund

Gærne Force-sensitive gærninger som liker å kjefte og gærne seg. Bor på Shiva IV. Hater av en eller annen grunn både Jedier og Imperiefolk. Nå også kanskje rodians.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License