Operasjon Abyss

Hemmelig imperielt prosjekt startet av Galak Fyaar og ledet av nå avdøde Arnaud Sarkan. Målet var å lage masseødeleggelsesvåpen som aktivt brukte den mørke siden. Sarkan fikk kontroll over en mindre styrke stormtropper og skip. Flere imperielle etater bidro med midler og ressurser. Det ble etablert en base på den ukjente jungelplaneten Cydon, der det ble forsket på lokale duroser og importerte wookiee- og trandoshanslaver.

Arbeidet resulterte i Fyaar-apparatet, en maskin som kunne spre mikropartikler stenkt i den mørke siden over et større areal (og dermed i prinsippet skape svake versjoner av grotten på Dagobah eller hulen på Thule). Påvirkning fra apparatet ga utslag i paranoia og fiendskap blant venner og allierte. Et fåtall utviklet sine latente force-evner og falt uten unntak til den mørke siden.

Prosjektet ble stanset da Keyan Pressin, Rebo Joon, Tia Madine og Ayaala Secura landet på planeten, infiltrerte installasjonen, tok livet av nøkkelpersonell og initierte selvødeleggelsesmekanismen (every evil lair has one). Sarkan ble fanget, men døde senere i fangenskap, kun èn av de ledende forskerne, Dr. Cronon, overlevde og unnslapp.

Informasjon samlet av GLC tyder på at Sarkan planla å ikke bare bruke prosjektet mot Imperiets fiender. Det forelå planer om å plassere en håndfull Fyaar-apparater på Imperial Centre. Om dette kun var tenkte scenarioer eller faktiske planer vites ikke.

Prosjektet døde imidlertid ikke med Sarkan. Ett år etter at basen på Cydon ble ødelagt, ble forskningskipet "Cold Science" oppdaget i the Outer Rim. Her hadde Dr. Cronon videreutviklet Fyaarapparatet og testet det ut på enkeltsubjekter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License