Onadax

Region: Outer Rim
Sektor: Minos-klyngen
Atmosfære: O2-basert
Klima: Tørt
Tilhørighet: Alliance of Free Planets, ellers nøytral

Onadax er en støvete, tørr planet i utkanten av galaksen. Planeten ligger nært Bakura og grensen til Ssi-Ruuvienes imperium, og under den korte krigen etter slaget om Endor bisto selskaper fra Onadax med medisinsk hjelp til alle involverte parter.

Onadax har to store industrier: En knapt lønnsom dypboringsdrift for å utvinne de moderate mengdene hassium, og en del konserner som utnytter den liberale lovgivningen til å drive medisinsk og farmasøytisk forskning. Droideprodusenten ODT hadde sitt hovedproduksjonsanlegg her, frem til selskapet ble slått konkurs og kjøpt opp av fremmede investorer.

Pols Onadax, planetens administrative senter er et frodig område beskyttet av et lavspent kraftskjold for å holde støvet ute. På innsiden er klimaet ikke ulikt de mest fasjonable ferieplanetene i galaksen.

Lag 1 dro hit for å hjelpe Tresk å infiltrere ODT samtidig som Keyan skulle vurdere et hemmelig Allianseprosjekt og Tia skulle få skrudd på lemmene Kaptein Theron hadde skutt av henne.
En kar som ligner veldig mye på Joon har vært her like før Joon dro til Ruusan

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License