Old Republic

Den gamle republikken eksisterte i forskjellige former i 25000 år, og mange vil si at den lever videre i dag. De som sier dette kan umulig påberope seg mye peiling på politikk, statsvitenskap, historie eller generell udumhet.

Republikken omfattet på det meste stort sett hele galaksen, med unntak av en del selstyrte enklaver og klienstater, og stort sett hele Outer Rim. Republikkens hovedsete har vært Coruscant i uminnelige tider. Den var demokratisk oppbygd, og forholdsvis lite autoritær, men led av lite handlekraft og militær slagkraft. De siste hundre årene før klonekrigen var Republikken så nedgrodd av byråkrati og korrupsjon at sentralmakten hadde null reell makt. De reelle makthaverne var Jediordenen og diverse forbund mellom planetledere, megafirmaer og innflytelsesrike senatorer.

Da Palpatine utryddet Jediordenen og effektiviserte det republikanske system (og samtidig byttet det ut med et imperium) var det mange som jublet og syntes dette var topp.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License