New Dawn Shipping, Inc.

Nyopprettet shippingfirma. Har løyve til å drive frakt og frihandel i Republikken, Imperiell Sektor og i nøytrale soner.

Eier og daglig leder: Viscountess Emel Dowmeia
Partnere: Keyan Pressin, Rebo Joon, Corria Tayziri
Ansatte: Valik, Batugo, Frøken Ruto Tun (kontorfesk på mikrokontoret ved Spaceporten på Dac)

Skip: Vigilant, MCS Deepwater-class Medium Transport

Firmaet gjorde en del forskjellig i oppstartsfasen, men nå flyr Vigilant en fast rute mellom Dac og Nam Chorios. Hr. Pressin ordnet en avtale med en lokal tangfarm, så nå flys det ukentlig en ladning tang til bruk på Nam Chorianske agrikomplekser.
Kaptein Tayziri styrer skuta oftest, men alle har løyve til å føre skipet. Valik er vanligvis kopilot, men etter at Tia dro på en lengre forretningsreise uten skipet, flyr han enten med systemoperatøren Batugo eller med Joon som kopilot. Droiden Sito er også med på skipet ganske ofte. I det siste har ikke Tayziri vært ombord i Vigilant i det hele tatt.

Nylig ble firmaet rystet av en skandale: en av partnerne hadde gått til innkjøp av et skip uten å rådføre seg med resten av styret. Det ventes en oppvask om dette, med mindre Corria får sexet Joon til stillhet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License