Nadin Paal

Nadin Paal

nadin

Nadin er en Gran fra Malastare. I ung alder begynte han å henge med en gjeng dårlige folk, og han endte opp som dekkshånd på en piratskute. Nadin reiste med sine piratvenner og ble etter hver ganske misfornøyd med å være nederst på rangstigen. Da mannskapet ble rekruttert av menneskene Ralen Finn og Cutter ble Nadin og kompisen Valik plassert som skytter på et annet skip, som senere ble forrådt av Cutter. Nadin fikk valget mellom å drepe resten av mannskapet, eller slutte seg til det. Sånn han så det, hadde Cutter allerede forrådt dem, dette mannskapet virket litt for tøffe, og han ville heller være nederst på rangstigen I et skip med 8 crew enn et skip med 60. Også syns han at han der Kaptein Pressin virka litt kul.
Perioden på Emancipation har fått frem Nadins skjulte talenter. Han har gått fra å være en typisk malastariansk gangster-gran, å vise seg som en bunnsolid spacer, lojal venn og generelt trivelig type. Han har funnet tilbake til sin kulturs mer kontemplative sinnelag, og kjemper nå faktisk for å hjelpe galaksen og sine venner.
Etter å ha blitt innlemmet I GLC og fått graden Løytnant, har Nadin vist seg som et lite taktisk talent. Marinelaget hans kan skryte av å ikke ha mistet noen medlemmer, og har en 100% suksessrate på oppdrag.

Medium Malastarian Gran Scoundrel 3, Soldier 1
Force 1
Init: +4; Senses: Perception +8
Languages: Basic, Kinyen, Bocce
Defense: Ref 20 (flat-footed 18), Fort 20, Will 17
HP: 37 Threshold: 20
Speed: 6 squares
Melee: Knuckleduster +5 1d4+3
Ranged: Blaster Pistol +7 3d6 +3
Base Attack +3, Grp: +5
Special Options: Darkvision
Starship Maneuvers: Devastating Hit
Str 12 +1
Dex 14 +2
Con 12 +1
Int 12 +1
Wis 12 +1
Cha 13 +1
Talents: Spacehound, Starship Raider, Armored Defense
Feats:Weapon Group Proficiency (Pistols, Simple Weapons, Point Blank Shot,) Armor Proficiency Light, Precise Shot, Improved Defenses, Careful Shot
Skills: Knowledge Galactic Lore, Technology, Tactics +8, Perception +8, Use Computer +8
Possessions: Gudebilde: Doellin, comlink, Blaster Pistol, Brannslokkingsapparat, Armored Spacesuit

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License