Mustafar

Backwater lava-og-askeplanet. Hjemsted til noen snodige varmefaste snabeldyr. Er kjent for å være separatistledernes siste tilholdsted under klonekrigene, og for å eksportere mineraler og metaller. Er nominelt kontrollert av Imperiet (hvilken av sidene er ikke avklart), men reelt av selskaper som Mensix Corp og KleggerCorp.

En dusørjeger angrep nylig den imperielle kommandosenteret på planeten, og de følgende kampene førte til at det imperielle nærværet er ca en tredjedel mindre. Og, at nevnte dusørjeger er ettersøkt for drap.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License