Rakah Murrg
Murrg.jpg

Navn: Rakah Murrg
Alder: 30
Art: Togorian
Hjemverden: Deossi, Togoria, Mid Rim
Stilling: Adjutant for kongen av Recopia
Temasang: Muse - Butterflies and Hurricanes

"Wounds heal. Scars fade. Honour is forever."

Historie

Rakah vokste opp hos Murrg-klanen på Togoria som sønn av høvdingen. Han var en gjev kriger, og faren ville ha ham til å lede et utferdslag, hvilket han gjorde. Målet var å ramme passende planeter hardt, plyndre dem for gods og vende hjem med ære og rikdommer. I stedet møtte han seg på den 23. imperielle stjerneflåte, som rett og slett lagde mos av hele utferdslaget.

Da Rakah vendte hjem med de få overlevende, ventet ingen tårevåt mottagelse. Snarere tvert imot; klan Murrg mistet latterlig mye ære på dette stuntet, og det var mer enn en som mente at han egentlig ikke hadde behøvd å vende hjem i det hele tatt. Han utkjempet og vant 18 tvekamper før han fant ut at dette ikke gikk lenger og stakk fra planeten.

Etter å ha dratt sin vei, havnet han i feil selskap nokså umiddelbart. Det tok ikke mye flakking til før han endte opp i mannskapet til den durkdrevne rompiraten Wargo Krann. Der satte han seg raskt i respekt, først og fremst fordi han var så stor og sterk, selv om forholdet mellom Rakah og Wargo var ganske anstrengt. Det var enkelte i mannskapet som ville ha Rakah til å drepe Wargo og ta over som kaptein, til tross for at han var en kjip faen, men Rakah nektet fordi han mente han ikke hadde nok ære til å lede.

En vakker dag gikk Wargo seg på en flåte han ikke maktet å bekjempe. Kommandoen for den var det Darlan Serra som hadde, og han ga piratene mulighet til å verve seg til GLC. Rakah Murrg grep denne muligheten. Det er uvisst hva som skjedde med Wargo Krann.

Slik gikk det til at Rakah endte opp i GLC (senere GDF) lag Hex 2, Rancors. De fleste lagkameratene hans var livredde for ham, men han gjorde jobben sin til gagns.

Nyere tid

Løytnant Anto "Rancor Wrangler" Zaath kom til å si i en sleivkommentar at "klanen din må ha vært idioter som jaget deg vekk på den måten." Det var ikke en kommentar som Rakah godt kunne la skli, så løytnanten endte opp med å få seg en på trynet. Dog hadde ikke togorianeren sittet lenge i kakebua før han ble flyttet og var med på en slags møte. Der ble det klart at han fikk pause i soningen for å være med som kjentmann til Togoria, der alle hatet ham. Knall.

På Togoria fikk han vite at a) hans ultrakjipe tremenning, Dh'rang, hadde tatt over som overhode for klan Murrg, og b) Margrata Dasht hadde tuklet med navicomputeren til utferdslaget, slik at det løp seg på den 23. imperielle stjerneflåte, og at æretapet slettes ikke var Rakahs skyld. I løpet av oppholdet fikk han både hevn over Dh'rang og vite at Dasht hadde møtt sitt endelikt. Riktignok gikk klan Murrg inn på feil side i krigen og ble bekjempet ganske tidlig da Istar ar'Khadeer erklærte seg som Fel-Istar, men personlig vant Rakah ære. Han ble nemlig først løynant og senere oberst i GDF, og er for tiden øverstkommanderende for GDFs togorianske garnison.

Ruusan

Rakah Murrg deltok i et oppdrag på Ruusan, der det var sagt at den mørke jedien Kadrian prøvde seg på et eller annet uhumsk. Det var også forutsagt at Tia, som Murrg bare kjente under navnet Corria Taysiri, skulle dø der, men ikke før hun hadde reddet dagen. Begge deler viste seg å stemme; Kadrian ville utnytte kraften fra Jedienes Dal. Hun ble stoppet av Tia, hvorpå Kadrian spiddet Tia med en lyssabel. Rakah og hans venner hadde sjelden vært så nær ved å stryke med alle som en.

Hendelsen gjorde større inntrykk på Keyan og Joon enn den gjorde på Murrg. For det første kjente han ikke Tia så godt, for det andre blir en gjennomsnitts togorianer utsatt for store mengder vold gjennom oppveksten og må lære seg å ikke la det affisere seg så mye. Derfor var det dypt forstyrrende hvilken effekt det hadde på brigaderen — han begynte å drikke, og tok i bruk ganske fæle våpen og taktikker i resten av Togoria-kampanjen. Joon bare forsvant.

Recopia

Etter frigjøringen av Recopia valgte Murrg å bli på planeten sammen med Keyan og forsøksvis være hans gode samvittighet. Han tok også kongens togorianske kokk til make, og innen han dukker opp igjen har de sikkert fått et kobbel med små, søte kattunger som kan rive ørene av deg.

Utseende og væremåte

Rakah Murrg er høy og mørk i pelsen. Han oppfører seg alltid veldig formelt og bruker sjelden forkortelser. Spesielt er han nøye med å alltid si andres navn fullt ut, inkludert tittel. Man kan få inntrykk av at han ikke har 100% grep om sosiale konvensjoner utenfor Togoria, og det er vel ikke så langt unna sannheten.

Det at han sjelden oppfører seg direkte truende hindrer ikke andre i å bli vettskremt av ham. Det har noe å gjøre med at han er en over tre meter høy, muskuløs katt som går rundt med urimelig store våpen og generelt ser veldig krigersk og usnill ut.

Under hendelsen på Ruusan fikk han et saftig blasterskudd som traff ham i hodet og nesten drepte ham. Murrg kom fra det uten indre skader, men der skuddet traff vokser det nå bare hvit pels.

Relasjoner

Rakah Murrg har ingen gamle venner. Han mistet de få allierte han hadde på Togoria før bakholdsaffæren — selv faren ble drept på nedrig vis av tremenningen Dh'rang — og han holdt avstand til alle etter at han forlot planeten. Etter at han klarte å hevne seg på Dh'rang og gjenvinne litt av stoltheten på den måten, har han blitt noe lettere å ha med å gjøre.

Av de han har møtt utenfor Togoria er det Darlan Serra han respekterer mest, med Keyan Pressin som en god nummer to. Han har også respekt for Rebo Joon og — hvis han skal gå i seg selv litt — for sine tidligere lagkamerater i Hex 2. Overfor andre har han en holdning som i verste fall kan virke passiv-aggressiv, men som egentlig bunner mest i manglende kulturell forståelse. Han har fortsatt vanskelig for å knytte for nære bånd til noen, en vane fra da han var i eksil på grunn av vanære.

Keyan Pressin

Nest etter Darlan Serra er dette den personen Murrg respekterer mest her i verden. Det å bli utnevnt til brigaderens adjutant har gjort ham lojal til beinet, og derfor har det vært desto mer forstyrrende når Keyan har antatt en mørkere karakter og begynt å drikke. Det har blitt en del diskret stjeling av whiskyflasker.

Kirlana Vrees og Ariela K. Vrees-Pressin

På Togoria er det aldri en dårlig idé å innynde seg hos maken til sjefen, for det er tross alt hun som vil sitte med den egentlige makta. Selv om Murrg har blitt fortalt både at det ikke nødvendigvis er slik hos mennesker og at Kirlana egentlig er en ond heks fra helvete, så tenker han at det ikke kan skade å gjøre et godt inntrykk. Dessuten har Kirlana aldri vært en ond heks i hans nærvær. Likeledes er det en god ting å gi Ariela en god oppvekst, i og med at hun er en kommende hersker på planeten sin. Murrg har gitt henne en togoriansk kattedukke som er nærmest umulig å ødelegge (det må den være om det er togorianere som skal leke med den). Han er veldig stolt over at hun har kalt den Rakah.

Rebo Joon

Tynn og spjælete er han, men han er ingen pingle, det skal han ha. Særlig da han trakk et sverd opp fra stokken sin og stakk ned en bevæpnet og rustningskledd soldat vant han respekt. Det syntes Murrg var tøft.

Droch

Denne rasistiske chissen kan du få billig av Rakah Murrg. Med alt han sa på Togoria var det kun forholdet til Keyan og Joon som hindret Murrg i å skyte ham i høvvet.

Gondé Cossida

Dette er ei kortvokst dame fra Naboo som er sanitet i lag Hex 2. Hun har bestandig oppført seg som ca. 20 ganger tøffere enn det hun har kroppsbygning til, og ser opp til Murrg fordi han er tøff og kul. Dette gjorde henne til den eneste i laget som Murrg hadde et tilnærmet godt forhold til. Han synes hun er litt morsom.

Sitater

Orinn: "Keyan liker bare spionmestere når de har store, buskete ører."
Keyan: "Ikke bare!"
Murrg: "Shahan fei'Reeesh har store, buskete ører, Keyan Pressin."

Keyan: "Å, vi glemte den enarmede jævelen!"
Murrg: "Hvilken enarmede jævel, brigader Keyan Pressin?"
Keyan: "Han som sto ved siden av Kadrian og kommanderte troppene. Han forsvant jo før vi rev ned hulen. Vi må gi et godt signalement og etterlyse ham. Husker du om han hadde noen spesielle særtrekk, løytnant?"
Murrg: (gliser) "Han hadde bare en arm."

Stats

Heroic Levels: Noble 2, soldier 6, elite trooper 5, officer 1

Abilities:
STR 18 (+4)
DEX 16 (+3)
CON 14 (+2)
INT 14 (+2)
WIS 8 (-1)
CHA 12 (+1)

Defenses:
FORT: 30
REF: 30
WILL: 27

Base Attack Bonus: +13
Hit Points: 151
Damage Threshold: 35
Force Points: 13
Dark Side Points: 3
Initiative: +15
Perception: +11

Skills:
Acrobatics: 10
Athletics: 16
Deception: 8
Endurance: 9
Gather Information: 8
Initiative: 15
Knowledge: Tactics: 14
Mechanics: (9)
Perception: 11
Persuasion: 13
Pilot: 10
Ride: 10
Stealth: 5
Survival: 6
Treat Injury: 6
Use Computer: 9

Feats:
Weapon Proficiency (pistols, rifles, heavy weapons, simple weapons)
Armour Proficiency (light, medium)
Mêlée Defence
Martial Arts I
Point Blank Shot
Burst Fire
Linguist
Mighty Swing
Power Attack
Cleave
Weapon Focus (simple weapons)

Talents:

Disgrace
Castigate
Weapon specialist
Weapon specialization (simple weapons), Devastating attack (simple weapons)
Commando
Tough as nails
Weapon master
Controlled burst, Ferocious attack
Critical master
Extended crit range
Leadership
Born leader

Languages:
Togorian, Basic, Huttese, Bocce, Durese, High Galactic, Barabel

Bilder

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License