Mudnub Og Eermik

Sullustan og Bith jegerteam som spesialiserer seg på å ta dusørjegere som bryter loven eller ellers fortjener det. Eermik bruker tidvis flammekaster.

Tilbake

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License