Marnaka
Marnaka.jpg

En barabel som ble hentet fra Barab I under den famøse Togorias Sverd-incidenten. Hun er sjokkboksingentusiat og har store planer om å gjøre karriere som sjokkbokser på Recopia, Tatooine eller hvor som helst, egentlig. Enn så lenge må hun dog nøye seg med å flytte tunge ting og utøve vold mot brysomme ting på Atonement. Temperamentsfull. Lukter slangeskinn og bestrålt kitin.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License