Marek

Marek er en ung zabrak som liker å leve litt på kanten. Han er en godslig, trivelig kar som rett og slett ikke klarer å la være å stjele ting. Han er lite voldelig av seg, og unngår kriminelle handlinger som kan føre til at noen blir skadet, men hvis anledningen byr seg for å stikke av med noe på en fredelig og enkel måte, vil han hoppe på den uten å mukke.

Møtte på crewet på Emancipation kort tid etter at Tia forsvant, og ble ansatt dels på grunn av hans pilotevner, men mest fordi han hevdet å være god til å lyge.

Noen ganger får han dårlig samvittighet over tyveriene sine, men så kaster han blikket mott sin nye bling, og tenker at det er verdt det.

Sist sett av Keyan, da Keyan uvitende stjal skipet fra Marek, som Marek hadde stjålet fra Joon og Noonan. Dette fenomenet kaller man for karma.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License