Mack

Navn: Mackrin Tolvasin
Aka: Mack, "Mack the Knife", "Hammeren"
Alder: 29
Rase: Menneske
Hjemverden: Muzara, Inner Rim

Mack er en høy og bredbygd mann med definerte muskler, lapp over det venstre øyet, og halvlangt hår. Nesen er brukket opptil flere ganger, og han er over-tatovert med alt fra fengselstatoveringer til kjennemerketatoveringer for leiesoldatkompanier og andre "security providers". Han kler seg i tank top, cargo-bukser, og boots, og snakker lite (men grynter en del). Det er ikke det at han er spesielt ond eller dum, han er bare ikke så glad i dette med småprat og sånt, og så har han igrunn aldri vært så flink på skolen.

Det er sannsynlig at Mack har hatt en eller annen psykisk lidelse fra barnsben av som gjorde at han havnet på skråplanet, men da han endelig ble medisinert i godt voksen alder, bestemte han seg for å slutte med kriminalitet og vold og heller bli sushi-kokk på Mon Calamari. Dette tok en ny vending da han bestemte seg for å slutte å ta pillene sine, og i denne perioden møtte Droch — en vaskeekste profet! Mack har nå lagt sine krefter til chissens sak.

Stats

Male Human Scout 1/Soldier 7

Str 18 +4
Dex 14 +2
Con 16 +3
Int 10 +0
Wis 12 +1
Cha 8 -1

Ref 25 = 10+8+2+2+3
Fort 23 = 10+8+2+3
Will 19 = 10+8+0+1
Threshold 28

BAB +7
Force Points: 7

Melee Unarmed +11

  • Damage 1d10+14 (Echani)
  • Damage 1d10+16 (Hammerblow)
  • Damage 2d10+16 (Hammerblow+Mighty Swing)

Ranged Pistol +9

  • Damage 3d6+4

HP 97
3 x Second Wind (24)

Skills: Athletics +13, Endurance +12, Initiative +11, Perception +10, Stealth +11, Survival +10

Talents:
Uncanny Dodge 1 (Scout)
Tough as Nails (Soldier)
Hammerblow (Soldier)
Devastating Attack: Unarmed (Soldier)
Dirty Fighting (Soldier)

Feats:
Echani Training
Mighty Swing (Unarmed)
Martial Arts 1
Martial Arts 2
Martial Arts 3
Improved Damage Treshold
Extra Second Wind
Shake it Off
Weapon prof. (pistols, rifles, simple)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License