Lusty Whore

Skip som tilhørte noen gangstere som jobbet for Lungru the Hutt. Stjålet av Dr. Joon på gruvestasjonen HoerschCorp Mining Support Space Module-C etter at alle ombord var blitt drept. Skipet ble flydd til Abreagado-Rae og byttet mot et nytt skip.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License