Lorpindar Slith
slith.jpg

Atonements kommunikasjonsansvarlige er Relen-Ta-Fay, en sånn slangeaktig sluissi-ting. Er litt sur og litt frekk, men er sikkert god på bunnen. Er ihvertfall rådyktig i det han gjør. Snakker ca en million språk. Lukter friskt og godt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License