Lianna Shipyards

En liten mengde med romstasjoner over planeten Lianna dedikert til løpende konstruksjon av mindre-skala-størrelse romskip for Imperiet. Her ligger bl.a. konstruksjonsstasjoner for TIE-fightere og Lambda Class shuttles. Etter Palpatines fall ble Lianna, og dermed også Shipyarden, løsrevet fra Imperiet. Lianna er fremdeles ikke alliert verken med Imperial Remnant eller den nye Republikken.

GDF (tidl. GLC) sendte Spooks, Tia Madine, og Rebo Joon til Lianna Shipyards i 4ABY. De deltok i et tjuveri av en transponder herfra under dekke av å drive sabotasje.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License