Lannik

Region: Mid Rim
System: Lannia Traverse
Atmosfære: type I
Topografi: Terrestielt superkontinent
Befolkning: 3 mrd. 65% Lannikesere, 15% Mennesker, 9% Duros, 8% Biths, 1% Rodians, 2% andre
Eksporterer: Div. industrivarer
Importerer: Div. luksusvarer
Politisk Tilhørighet: Alliance of Free Planets
Hovestad: Landing (økonomisk sentrum), Palesia (eksekutivt og legislativt sentrum)
Hersker: Kong Ubald VII

Lannik er en variert planet med store skoger, mineralrike fjell, dype hav og travle byer. Lannikeserne er et småvokst hardtarbeidende folkeslag med store ører og et fjernt slektskap til ugnauthene. Lannikeserne er et snodig folk som er hissige, men allikevel stoiske og syns alt som skjer utenfor stratosfæren er kjedelig og fjernt. De lever sine liv og kriger sine små klankriger i fred, mens offworldere tjener store penger på å selge det gode Lannikesiske håndverket. Landing, den primære spaceport-byen, er dominert av to bith-kontrollerte og to menneske-kontrollerte handelskonsortier. Planetens to måner har etter århundrer med tung duresisk gruvedrift blitt utarmet, og durosene har begynt å lobbyere for å få driftsrett til å grave opp de dynaore-rike fjellene.

Imperiell kontroll åpnet for gode eksportmuligheter, så konsortiene samarbeidet for å la den imperielle okkupasjonen være så knirkefri som mulig. Dette tilspisset seg i 1 BBY, da en dårlig høst og voksende lannikesisk misnøye med påfølgende jordbruksstreik førte til matmangel i byene. Et angrep på et bith-kontrollert matlager utløste omfattende opptøyer, som hardt og brutalt ble slått ned av imperiet. Dette destabiliserte imidlertid den imperielle kontrollen, slik at lannikesiske partisaner kunne begynne å gjøre den imperielle tilstedeværelsen slitsom. Etter slaget ved Endor ble den imperielle garnisonen trukket tilbake, og til tross for at planeten fortsatt formelt var en del av Imperial Remnant anså majoriteten av innbyggere seg som nøytrale.

Keyan Pressin fikk ansvaret for opptøyene i 1 BBY, og sto i 4 ABY for retten, anklaget for grove terrorvirksomhandlinger. Han ble imidlertid frikjent (for de groveste anklagene. Han ble buret inne i to måneder for våpensmugling), og oponionen mistenkte falskt spill fra konsortienes side. Lannikeserne begynte å mislike kontrollen romvesnene hadde på samfunnet deres, så tidlig i 5 ABY proklamerte Kong Ubald at Lannik sluttet seg til Alliansen av Frie Verdener. En bølge av rase-motivert vold har begynt å spre seg i de områdene der lannikeserne dominerer, ettersom de begynner å få øynene opp for duroser, bither og mennesker lenge har stukket samfunnets overskudd i egne lommer. Kong Ubald har nylig ratifisert en rekke lover som svekker ikke-lannikeseres rettigheter, til konsortienes kraftige protester.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License