Lag 9: Whisper

Ledet av eksdusørjegeren Seggor, Lag Whisper er det laget som er flinkest innen operasjoner som skal utføres stille og presist. Medlemmene er problembarn fra andre tropper, uglesett enten på grunn av sinn dårlige holdning til prober antrekk og oppførsel (Seggor og Traven spesielt), eller på grunn av shady bakgrunn før borgerkrigen (Seggor og Traven spesielt igjen). Keyan har derimot sett et potensiale ingen andre i Alliansen har, og har tatt dem inn i korpset. Laget har blitt plassert på Iron Integrity, da kapteinen sendt av Shipwrights' League er en fjern slektning av Seggor.

Laget fikk kallenavnet da SpecForce-kommandant Kapp Dendo berømmet innsatsen deres i frigjøringen av Mon Calamari: “Lag 9 forserte impenes kontrollpunkt ubemerket, og kom seg I stilling overlegen den jeg hadde valgt ut, med stor fare for å bli oppdaget. Det hele ble utført stille som et hvisk, og før impene visste hva som foregikk var høyeste offiser og repeater-reirene uskadeliggjort. Resten var ren opprydding for oss, takket være Løytnant Seggor og Lag 9.”

Lag 9 klarte å hindre Aemon Daragon i å kapre Iron Integrity. De deltok i bordinga av "Cold Science" og var reservelag. De hentet intelen som lag 8 fant, og brakte den i sikkerhet på droppskipet.

De deltok også i frigjøringen av Kaptein Madine, der laget mistet flere medlemmer. Alle fikk dekorasjoner for sitt mot i etterkant av operasjonen.

Var instrumentelle i en del sabotasjeoppdrag i frigjøringen av Recopia, mistet sitt nyeste medlem Turin Lamartin i en kryssild der. Fikk en relativt lang periode permisjon etter at størsteparten av krigingen på Recopia var over.

Løytnant Seggor (Quarren)
Sersjant Torut Rinmarl (Mon Calamari)
Korporal Gorshal (Quarren)
Korporal Izzy Kamnaros
Menig Aren Gosem (Gotal)
Menig Erina Hullock
Menig Dana "Hotpot" Kelwyn (Human)
Menig Romulus Dax

Tidligere medlemmer

Sersjant Traven Kers (Human) (KIA)
Menig Dorian Ons (MIA)
Menig Turin Lamartin (KIA)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License