Lag 8: Spooks

Psi-Ops

Etter at Keyan kom ut fra koma innså han at med unntak av lag 1, manglet GLC muligheten til å motstå Kraften. Han foretok et rekrutteringsprogram for å finne force-sensitive soldater, og gutter med potensiale til å både beskytte disse, og å ta dem ut om de skulle vinkelklikke. Disse fikk god trening, men er ikke tenkt som frontkjempere.

Deltok i bordingen av "Cold Science". Var search-and-retrievelaget og ble forsterket med Commander Ellor og Kaptein Madine. Gjenopprettet strømmen på skipet, fant masse lik og en lapp av vital viktighet, samt masse sekundær info.
GLCI-8 skulle egentlig bli sendt for å fange Pol Virten, men var avgårde på et annet oppdrag så Keyan sendte deler av lag 1 istedet. De ble reiste som eskorte for Generalen til Bakura, teamet opp med Joon, Madine og Droch og dro til Bespin. Kavilo og Crayl ble sendt til basen med Tyrn Jinto. På Bespin ble de angrepet av 501ste, klarte å holde dem unna lenge nok til å unnslippe, plukke opp GLCI-1 og gjemme seg på Tibannopolis. Deretter eskorterte de en skadet Keyan Pressin tilbake til basen.
Nylig ble korporal Crayl tilbakeført til laget etter et lengre, ukjent oppdrag. Hvis resten av laget vet hva som har skjedd holder de kjeft om det.

Løytnant Jak Noraal (Human)
Sersjant Arcoh Genarik (Arcanian) - "Buckethead", "White"
Korporal Crayl (Feeorin) - "Blue"
Specialist Urli Goss (Human) - "Ghost"
Specialist Chuul Akels (Quarren) - "Whiz"
Korporal Pol Toron (Kel Dor) - "Mask", "Machine"
Menig Kavilo (Rodian) - "Green"
Menig Salbaaka (Wookie m/bowcaster) - "Fuzzy"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License