Lag 7 Pioneers

Pionerene blir som regel satt inn god tid før hovedstyrken entrer området. Deres oppgave er primært observasjon, kartlegging og rekognosering. De ligger ofte på observasjonspost lange tider av gangen, og er utelukkende gode villmarksfolk. De er primært jegere, ikke soldater, men har heller ikke mange direkte kamproller.

Laget ble tatt under tung ild i slaget om Mon Calamari og mistet en del mann, men rekkene har nå blitt fylt ut igjen. Pionerene er notorisk udisiplinerte, og består av fringer-individualister med mysende øyne og problemer med autoritetspersoner.
Troppsjefen har for lengst gitt opp å prøve å tvinge Pionerene til å gå med uniform, bekledningen går mye i ponchoer, diverse hatter og skjerf, private jaktvåpen, og annet som er tilpasset det lokale terrenget.

Lagets uoffisielle kallenavn er ”spitting squinty-eyed angry fuckers”.

Løytnant Biggs Harrigan
Sersjant Chruvek
Korporal Kalkret
Doktor Dooroor Bendon, Sanitet
Korporal Graadiv, Pathfinder
Ioran Nexilles, Speider
Menig Kurakk, Radiomann
Menig Cressir Frez

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License