Lag 4: Shadow

Keyans livvakter (eller "kjøttskjold", som Joon ynder å kalle dem). Satt i arbeid etter attentatforsøket på General Keyan Pressin i år 2,5 ABY. GLCs Løytnant Rekara har fått det ekstremt utakknemlige oppdraget i å danne en livvaktstyrke for Pressin. Styrken er ment å være kamuflert som aides, sekretærer og adjutanter. Formålet deres er å blende inn som Pressins entourage og å hive seg i veien for skudd og andre livsfarlige ting som er tiltenkt ham, legge ned dekkild, og eventuelt ta ut trusler om mulig (absolutt nedprioritert i forhold til å redde Generalen). Styrken bærer et visst preg av å være alien-basert og litt "styla", da Pressin ønsker å vise at han omgir seg med ikke-mennesker (som er villig til å ofre sitt liv for ham), og på den måten distansere seg fra det rasistiske Imperiet.

Lag 4 er imidlertid godt trente livvakter, flinke til å reagere hurtig, se an potensielle trusler og uskadeliggjøre dem, samt få Pressin i sikkerhet. De er trent opp av noen ganger Ayaala og noen ganger Joon, ergo har de fått mye kjeft. Pressin avskyr hele konseptet, som kun er mulliggjort gjennom et samarbeid mellom Ayaala, Joon, Koth, Serra og Mon Mothma, som av forskjellige grunner ikke er interessert i å se "prinsen av opprøret" dø på en idiotisk måte. Generalen har gjentatte ganger prøvd å stikke seg unna for å bli kvitt laget, siden han synes hele opplegget er ganske teit. Men på ett eller annet vis har de alltid funnet ham igjen, gitt. Joon har selvsagt ingenting med dette å gjøre.

Løytnant Rekara er per se i kommando, mens Joon ofte ligger litt på hælene deres og er ekstra backup-beskyttelse (og bidrar med blodkjeft over commen hver gang noe går gæli).

Løytnant Dols Rekara (Mon Calamari)
Sersjant Loom Essaam (Zabrak)
Korporal Arut Humm (Sullustan)
Menig Lagai Rekk (Duros)
Menig Khhun Ravat (Mon Calamari)
Menig Worrecck (Wookiee)
Menig Guk Harrai (Quarren)
Menig Celise Macky (Menneske)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License