Lag 2: Spacehounds

GLCs lag nummer to. Lagfører er Keyans gamle kumpan Nadin Paal, en ramsalt eksrompirat. Laget er som regel benyttet som marinesoldater: De er stasjonert på romskip og bidrar til å utføre eller forsvare mot bordinger, samt bistå i eventuelle andre oppgaver som må utføres, som nødreparasjoner og brannslukking.
Laget har i den siste tiden vært stasjonert på fregatten "Scapio", men har blitt overført tilbake til Iron Integrity, fordi Keyan vil være sikker på at det er noen som kan sakene sine der.

Laget regnes som ett av GLCs mer erfarne lag, og lagfører Nadin kan skryte av at han ikke har mistet en eneste mann.

Deltok i bordingen av "Cold Science". Sikret airlocken mens lag 8 utførte oppdraget.
De var frem til 4 ABY ett av de få lagene som ikke hadde hatt noen tap i strid, men nå ligger en sullustansk korporal og en menig duros begravet utenfor hovedstaden Caross på Togoria. De døde en ærefull død i kamp mot æreløse angripere.

Løytnant Nadin Paal (gran)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License